Butterfly
Dobrý den, jsme Butterfly

Butterfly je anonymní platforma pro zpětnou vazbu

Vytvořená pro vás, abyste mohli pravidelně sdílet své myšlenky a pocity týkající se vaší práce.

Moods
Anonymous
Chráníme vaše soukromí

Butterfly je aplikace třetí strany, která zajišťuje vaši anonymitu. Vaše zpětná vazba a odpovědi zůstávají zcela důvěrné, což vám umožňuje svobodně se vyjádřit, aniž byste odhalili svou totožnost.

How
Jak to funguje

Budete požádáni o zodpovězení krátkých dotazníků a poskytnutí zpětné vazby k různým aspektům vaší práce, jako je pracovní prostředí, pracovní zátěž nebo kariérní rozvoj.

Respond
Proč je důležité odpovídat na průzkumy

Pomocí aplikace Butterfly získají vaši manažeři cenné informace o vašich pracovních zkušenostech. Mohou lépe porozumět vašim potřebám, obavám a oblastem, které je třeba zlepšit, což jim umožní přijímat informovaná rozhodnutí, která vytvoří příznivější pracovní prostředí.

Voice
Váš hlas má význam

Aplikace Butterfly vám dává možnost vyjádřit svůj názor na pracovišti. Vaše aktivní účast pomáhá vytvářet zdravější a uspokojivější pracovní prostředí pro všechny.